Om Basun

basun_ombasun_bild1

TILLSAMMANS SKAPAR
VI MÖJLIGHETER

BASUN ger ungdomar och unga vuxna som bor i Botkyrka kommun inspiration, vägledning och stöd. BASUN erbjuder allt från personlig coachning, studievägledning och gruppövningar till arbetsgivarkontakter och möjligheten till jobb.

BASUN är ett samverkansprojekt mellan Botkyrka kommun och Arbetsförmedlingen Botkyrka-Salem. Målsättningen med BASUN är att sänka ungdomsarbetslösheten och minska de socioekonomiska skillnaderna i kommunen.

Jämfört med andra kommuner i Stockholmsregionen har Botkyrka fler arbetslösa ungdomar. En av förklaringarna är att Botkyrkas befolkning är ung och att många ungdomar saknar en gymnasieutbildning. En annan förklaring är att kommunen har få stora arbetsgivare.

BASUN finansieras till 2/3 av medel från Europeiska socialfonden (ESF). Satsningen ligger i linje med ESFs utlysning för hållbar stadsutveckling och den arbetsmarknadspolitik Botkyrka kommun driver. Det vill säga att aktivt och långsiktigt arbeta för att fler Botkyrkabor har ett arbete.

Botkyrka kommun är Stockholmsområdets femte största kommun med cirka 90 000 invånare. Med omtalade kultur- och upplevelsesatsningar, ett expansivt näringsliv och en av Sveriges yngsta och mest internationella befolkning, är Botkyrka en händelserik kommun med stora möjligheter.